Tarjoamme etävastaanottoja kamerayhteyden kautta monenlaisiin ongelmiin. Myös ”paperikonsultaatiot” (eli lausunnot esim. laboratoriotuloksista, sydänfilmistä tai verenpainemittauksista) ja reseptien uusimiset onnistuvat joustavasti ja lyhyelläkin varoitusajalla esim. EFFICA-tietojärjestelmän kautta.

Jotta lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset jaksavat töissään paremmin tarjoamme etätyönohjausta.